Vilken bana väljer du?

78KM

Asfalt: 7 %

Grusväg: 18 %

Skogsväg: 16 %

Stig: 59 % (singletrack 25 %)


Ny bansträckning (sen 2019, då loppet senast genomfördes) som är mer kuperad och de traditionella ”looparna” genomförs i annan ordning.


Banan innehåller många kilometer härlig stig men också ett smakprov på Eksjö CK:s nya, tuffa XCO-bana vid Högefälle MTB Park.

1 - Startloopen

Övningsfältet, 22 km. Mestadels grusvägar, större stigar och traktorvägar. Lätt kupering med undantag för 600 meter lång backe med 50 höjdmeter upp mot Norra Kulla efter 13 km.


2 - Ränneslättsspåret

Ränneslättsspåret, 7,3 km. Kontinuerlig singletrack med härligt ”flow”. Begränsade omkörningsmöjligheter. Lätt kupering.


3 - Norra fältet

Norra fältet, 20,5 km.

Variation av fina singletrackstigar, större stigar,  skogsvägar och grusvägar. Det tekniskt utmanande Bastaberget med 70 m stigning passeras efter 43 km. I övrigt måttlig kupering.

4 - Till Skidstugan

Transport till Skidstugan, 5,8 km.

Mestadels grusväg och asfalt. Något mer teknisk sista km på stig innan ankomst till Skidstugan. Lätt kupering.


5 - Högefälleloopen

Högefälle, 22 km.

Efter Skidstugan passeras Högefälle XCO med 50 m stigning. Därefter skogsvägar och fina stigar, bland annat delar av det nya Robinspåret, single track i tallskog med måttlig kupering. Det blir mycket stig, smal eller bredare, ända fram till mål.

43KM

Asfalt: 9 %

Grusväg: 21 %

Skogsväg: 20 %

Stig: 50 % (singletrack 10 %)


Banan har samma sträckning som Ränneslättsturen 78 km på startloopen, dvs mestadels grusväg med korta stigpassager. Efter passering vid Skidstugan blir det en del  fina stigar till mål. Man skippar dock XCO-banan.

1 - Startloopen

Övningsfältet, 22 km.

Mestadels grusvägar, större stigar och traktorvägar. Lätt kupering med undantag för 600 meter lång backe med 50 höjdmeter upp mot Norra Kulla efter 13 km.


2 - Till Skidstugan

Till Skidstugan, 10 km.

Stig i början och slutet. Däremellan grusväg och asfalt. Lätt kupering.


3 - Södra Högefälleloopen

Högefälle, 11,6 km.

Efter Skidstugan blir det en avkortad variant av långa banans Högefälleloop. Man skippar Högefälle XCO och får fina stigar och skogsvägar med måttlig kupering fram till mål.

21KM

Asfalt: 17 %

Grusväg: 12 %

Skogsväg: 11 %

Stig: 60 % (singletrack 9 %)


Fram till passering vid Skidstugan är det mest asfalt och grusväg. Efter passering vid Skidstugan blir det en del  fina stigar till mål. Man skippar dock XCO-banan.

1 - Till Skidstugan

Till Skidstugan, 10 km. Mestadels grusvägar och asfalt med kort inslag av stig i början och sista km innan Skidstugan. Lätt kupering.


2 - Södra Högefälleloopen

Högefälle, 11,6 km.

Efter Skidstugan blir det en avkortad variant av långa banans Högefälleloop. Man skippar Högefälle XCO och får fina stigar och skogsvägar med måttlig kupering fram till mål.